POKYNY PRO STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ

IZŠMŠ SRUBY

1. Výdej obědů:

od 12.00hod

  od 11.45 do 12.50 hod.

Ostatní (cizí) strávníci - výdej do jídlonosičů  od 11.15 do 11.45 hod.

 

2. Omlouvání:  

Omluvit ze stravování  lze den předem nejdéle do 13.00 hod.

           * písemně na omluvném  listě                         

           * telefonicky na tel. 465 486 113

           * e-mail: skola.sruby@unet.

           * www.obecsruby.cz/skola

 

Odhlášení po 13 h není možné. 

Do 7.15 h ráno lze omluvit pouze v pondělí nebo po dnech volna (např. prázdniny, ředitelské volno).

 

3. Placení stravného:   

Bezhotovostně trvalým příkazem na účet IZŠMŠ č. 1325318329/0800 ČS a.s.

Doporučená výše zálohy  :       

MŠ        660,- Kč

ZŠ I.st.  600,- Kč

ZŠ II.st. 600,- Kč

Pitný režim u žáků ZŠ: 50,- Kč měsíčně.

Zálohy na stravné zasílejte nejdéle do 25. dne předchozího měsíce (tzn. na měsíc září zaslat platbu již v srpnu do 25. dne). Pokud nebude částka  připsána na účet školy do tohoto termínu, nebude  umožněno stravování Vašeho dítěte  ve školní jídelně.

Placení v hotovosti (pouze cizí strávníci) - měsíčně zpravidla v druhém týdnu následujícího měsíce. Přesný termín je vždy předem vyvěšen na  nástěnce.

 

4. Vyúčtování stravného (bezhotovostní platby) bude provedeno následovně:

Leden      - za období září až prosinec

Srpen - za období leden až červenec

V případě potřeby lze kdykoliv v průběhu školního roku, po dohodě s vedoucí školní jídelny, nahlédnout do přehledu o stravování Vašeho dítěte.

Přeplatky budou vráceny zpět na účet, ze kterého byly zasílány zálohy.

 

5. Ceník stravného:

MŠ:                    33,- Kč na den (přesnídávka, oběd, svačina)

MŠ: děti s odloženou školní docházkou, které dovrší věku sedmi let v průběhu školního roku (přesnídávka, oběd, svačina):             35,- Kč na den 

 

ZŠ I.st. (7-10let)      24,- Kč

ZŠ II.st.(11-14 let)   25,- Kč

cizí strávníci             54,- Kč

senioři                     49,- Kč (5,- Kč příspěvek od obce Sruby)

 

 

6. ALERGENY VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ

Na základě legislativy 1169/2011 /EU bylo stanoveno 14 hlavních  potencionálních  alergenů, které podléhají  legislativnímu označení a jsou přílohou nařízení  1169/2011 /EU. 

Nařízení se vztahuje  na všechny potravinářské produkty určené pro konečného spotřebitele, včetně produktů dodaných do provozu veřejného stravování (restaurací, jídelen, nemocnic, různých gastronomických provozů) jakož i produktů určených  k jejich zásobování.

Od 1. 9. 2014 jsou ve školní jídelně IZŠMŠ tyto alergeny součástí jídelního lístku. V denní sestavě je vždy  přímo u daného pokrmu informace o přítomnosti alergenu.

Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník  sám hlídat. Není možné se věnovat při výrobě  jídel strávníkům  s potravinovou alergií jednotlivě, takže případným žádostem o zohlednění  individuální přecitlivělosti dle přání rodičů, NEBUDE VYHOVĚNO.

Školní jídelna má  pouze funkci informační, tak jako každý výrobce potravin. Směrnice nabyla platnosti dne 13.12.2014.

logo.png

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
škola sruby