Přehled cen za stravné od 1. 9. 2019
Kategorie Cena potravin Kč Osobní režie Kč Věcná režie Kč Celkem Kč
MŠ 3-6 let             33,00           14,00            15,00           62,00
MŠ 7 let             35,00           14,00            15,00           64,00
ZŠ I. st             24,00           14,00            15,00           53,00
ZŠ II. st             25,00           14,00            15,00           54,00
Zaměstnanci             29,00           14,00            15,00           58,00
Senioři             29,00           14,00            15,00           58,00
Ostatní cizí             29,00           14,00            15,00           58,00
Celodenní strava dětí MŠ (děti od 3 do 6 let) a starších v MŠ (děti 7 let)
Dopolední přesnídávka Oběd Odpolední svačina Celkem pro děti 3-6 let

Celkem pro

děti 7 let

            7,00 Kč             19,00             7,00            33,00   
            7,00 Kč             21,00             7,00              35,00 
Součástí ceny u dětí v MŠ je celodenní pitný režim.    
Žáci ZŠ - pitný režim 50,- Kč za měsíc.      
Zaměstnanci mají nárok na příspěvek z FKSP dle rozpočtu na aktuální rok.  
Seniorům z obce Sruby, kteří se stravují v rámci hospodářské činnosti ve školní jídelně, přispívá OÚ Sruby částkou 5,- Kč na jeden odebraný oběd (sociální program). Cena za oběd je pro seniora tedy 53,- Kč.

                             

 

    

 

logo.png

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
škola sruby