"Škola plná života"

Školní vzdělávací program „Škola plná života“ vychází z koncepce vzdělávání, která ve své práci klade hlavní důraz na zvládání reálných životních situací. Program je orientován na žáka, respektuje jeho osobní maximum a individuální potřeby. Má všem ve škole vytvořit zázemí, které rozvijí tvořivost a současně zohledňuje individuální možnosti. Má vybavit každého žáka vším potřebným pro úspěšný a radostný život. V našem pojetí je škola místem, které žáky motivuje a podporuje k aktivnímu učení se.

Priority školy

  • vytváříme pohodovou atmosféru ve škole
  • vedeme žáky k dodržování společně stanovených pravidel, (třídní pravidla, školní řád)
  • učíme žáky takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě
  • ve výuce využíváme efektivní metody, kterými vedeme žáky k týmové práci, k vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemnému respektu
  • klademe důraz na kvalitu výuky cizího jazyka
  • vedeme žáky k využívání komunikačních a informačních technologií, využíváme výpočetní techniku ve všech předmětech
  • vzhledem k výhodnému umístění školy směřujeme výuku do jejího blízkého okolí
  • preferujeme sportovní výchovu, učíme žáky zdravému životnímu stylu
  • nepreferujeme jen intelektuální nadání, ale podporujeme i žáky s jiným zaměřením, jako je hudební, pohybové, manuální, estetické apod.
  • vedeme děti ke smysluplnému využívání volného času

 

Tyto priority školy chceme udržet a prostřednictvím zvolených strategií rozvíjet.

 

logo.png

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
PRÁZDNINOVÉ PŘÁNÍ
28
PRÁZDNINOVÉ PŘÁNÍ
29
PRÁZDNINOVÉ PŘÁNÍ
30
PRÁZDNINOVÉ PŘÁNÍ
31
PRÁZDNINOVÉ PŘÁNÍ
1
PRÁZDNINOVÉ PŘÁNÍ
2
PRÁZDNINOVÉ PŘÁNÍ
3
PRÁZDNINOVÉ PŘÁNÍ
4
PRÁZDNINOVÉ PŘÁNÍ
5
PRÁZDNINOVÉ PŘÁNÍ
6
PRÁZDNINOVÉ PŘÁNÍ
7
PRÁZDNINOVÉ PŘÁNÍ
8
PRÁZDNINOVÉ PŘÁNÍ
9
PRÁZDNINOVÉ PŘÁNÍ
10
PRÁZDNINOVÉ PŘÁNÍ
11
PRÁZDNINOVÉ PŘÁNÍ
12
PRÁZDNINOVÉ PŘÁNÍ
13
PRÁZDNINOVÉ PŘÁNÍ
14
PRÁZDNINOVÉ PŘÁNÍ
15
PRÁZDNINOVÉ PŘÁNÍ
16
PRÁZDNINOVÉ PŘÁNÍ
17
PRÁZDNINOVÉ PŘÁNÍ
18
PRÁZDNINOVÉ PŘÁNÍ
19
PRÁZDNINOVÉ PŘÁNÍ
20
PRÁZDNINOVÉ PŘÁNÍ
21
PRÁZDNINOVÉ PŘÁNÍ
22
PRÁZDNINOVÉ PŘÁNÍ
23
PRÁZDNINOVÉ PŘÁNÍ
24
PRÁZDNINOVÉ PŘÁNÍ
25
PRÁZDNINOVÉ PŘÁNÍ
26
PRÁZDNINOVÉ PŘÁNÍ
27
PRÁZDNINOVÉ PŘÁNÍ
28
PRÁZDNINOVÉ PŘÁNÍ
29
PRÁZDNINOVÉ PŘÁNÍ
30
PRÁZDNINOVÉ PŘÁNÍ
31
PRÁZDNINOVÉ PŘÁNÍ
1 2 3 4 5 6
škola sruby