"Škola plná života"

Školní vzdělávací program „Škola plná života“ vychází z koncepce vzdělávání, která ve své práci klade hlavní důraz na zvládání reálných životních situací. Program je orientován na žáka, respektuje jeho osobní maximum a individuální potřeby. Má všem ve škole vytvořit zázemí, které rozvijí tvořivost a současně zohledňuje individuální možnosti. Má vybavit každého žáka vším potřebným pro úspěšný a radostný život. V našem pojetí je škola místem, které žáky motivuje a podporuje k aktivnímu učení se.

Priority školy

  • vytváříme pohodovou atmosféru ve škole
  • vedeme žáky k dodržování společně stanovených pravidel, (třídní pravidla, školní řád)
  • učíme žáky takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě
  • ve výuce využíváme efektivní metody, kterými vedeme žáky k týmové práci, k vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemnému respektu
  • klademe důraz na kvalitu výuky cizího jazyka
  • vedeme žáky k využívání komunikačních a informačních technologií, využíváme výpočetní techniku ve všech předmětech
  • vzhledem k výhodnému umístění školy směřujeme výuku do jejího blízkého okolí
  • preferujeme sportovní výchovu, učíme žáky zdravému životnímu stylu
  • nepreferujeme jen intelektuální nadání, ale podporujeme i žáky s jiným zaměřením, jako je hudební, pohybové, manuální, estetické apod.
  • vedeme děti ke smysluplnému využívání volného času

 

Tyto priority školy chceme udržet a prostřednictvím zvolených strategií rozvíjet.

 

logo.png

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4
Provoz školy od 4.1. 2021
5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
škola sruby