"Škola plná života"

Školní vzdělávací program „Škola plná života“ vychází z koncepce vzdělávání, která ve své práci klade hlavní důraz na zvládání reálných životních situací. Program je orientován na žáka, respektuje jeho osobní maximum a individuální potřeby. Má všem ve škole vytvořit zázemí, které rozvijí tvořivost a současně zohledňuje individuální možnosti. Má vybavit každého žáka vším potřebným pro úspěšný a radostný život. V našem pojetí je škola místem, které žáky motivuje a podporuje k aktivnímu učení se.

Priority školy

  • vytváříme pohodovou atmosféru ve škole
  • vedeme žáky k dodržování společně stanovených pravidel, (třídní pravidla, školní řád)
  • učíme žáky takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě
  • ve výuce využíváme efektivní metody, kterými vedeme žáky k týmové práci, k vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemnému respektu
  • klademe důraz na kvalitu výuky cizího jazyka
  • vedeme žáky k využívání komunikačních a informačních technologií, využíváme výpočetní techniku ve všech předmětech
  • vzhledem k výhodnému umístění školy směřujeme výuku do jejího blízkého okolí
  • preferujeme sportovní výchovu, učíme žáky zdravému životnímu stylu
  • nepreferujeme jen intelektuální nadání, ale podporujeme i žáky s jiným zaměřením, jako je hudební, pohybové, manuální, estetické apod.
  • vedeme děti ke smysluplnému využívání volného času

 

Tyto priority školy chceme udržet a prostřednictvím zvolených strategií rozvíjet.

 

logo.png

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
HEZKÉ PRÁZDNINY
2
HEZKÉ PRÁZDNINY
3
HEZKÉ PRÁZDNINY
4
HEZKÉ PRÁZDNINY
5
HEZKÉ PRÁZDNINY
6
HEZKÉ PRÁZDNINY
7
HEZKÉ PRÁZDNINY
8
HEZKÉ PRÁZDNINY
9
HEZKÉ PRÁZDNINY
10
HEZKÉ PRÁZDNINY
11
HEZKÉ PRÁZDNINY
12
HEZKÉ PRÁZDNINY
13
HEZKÉ PRÁZDNINY
14
HEZKÉ PRÁZDNINY
15
HEZKÉ PRÁZDNINY
16
HEZKÉ PRÁZDNINY
17
HEZKÉ PRÁZDNINY
18
HEZKÉ PRÁZDNINY
19
HEZKÉ PRÁZDNINY
20
HEZKÉ PRÁZDNINY
21
HEZKÉ PRÁZDNINY
22
HEZKÉ PRÁZDNINY
23
HEZKÉ PRÁZDNINY
24
HEZKÉ PRÁZDNINY
25
HEZKÉ PRÁZDNINY
26
HEZKÉ PRÁZDNINY
27
HEZKÉ PRÁZDNINY
28
HEZKÉ PRÁZDNINY
29
HEZKÉ PRÁZDNINY
30
HEZKÉ PRÁZDNINY
31
HEZKÉ PRÁZDNINY
1
HEZKÉ PRÁZDNINY
2
HEZKÉ PRÁZDNINY
3
HEZKÉ PRÁZDNINY
4
HEZKÉ PRÁZDNINY
škola sruby