"Škola plná života"

Školní vzdělávací program „Škola plná života“ vychází z koncepce vzdělávání, která ve své práci klade hlavní důraz na zvládání reálných životních situací. Program je orientován na žáka, respektuje jeho osobní maximum a individuální potřeby. Má všem ve škole vytvořit zázemí, které rozvijí tvořivost a současně zohledňuje individuální možnosti. Má vybavit každého žáka vším potřebným pro úspěšný a radostný život. V našem pojetí je škola místem, které žáky motivuje a podporuje k aktivnímu učení se.

Priority školy

  • vytváříme pohodovou atmosféru ve škole
  • vedeme žáky k dodržování společně stanovených pravidel, (třídní pravidla, školní řád)
  • učíme žáky takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě
  • ve výuce využíváme efektivní metody, kterými vedeme žáky k týmové práci, k vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemnému respektu
  • klademe důraz na kvalitu výuky cizího jazyka
  • vedeme žáky k využívání komunikačních a informačních technologií, využíváme výpočetní techniku ve všech předmětech
  • vzhledem k výhodnému umístění školy směřujeme výuku do jejího blízkého okolí
  • preferujeme sportovní výchovu, učíme žáky zdravému životnímu stylu
  • nepreferujeme jen intelektuální nadání, ale podporujeme i žáky s jiným zaměřením, jako je hudební, pohybové, manuální, estetické apod.
  • vedeme děti ke smysluplnému využívání volného času

 

Tyto priority školy chceme udržet a prostřednictvím zvolených strategií rozvíjet.

 

logo.png

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
26
HEZKÉ PRÁZDNINY
27
HEZKÉ PRÁZDNINY
28
HEZKÉ PRÁZDNINY
29
HEZKÉ PRÁZDNINY
30
HEZKÉ PRÁZDNINY
31
HEZKÉ PRÁZDNINY
1
HEZKÉ PRÁZDNINY
2 3 4
INFORMATIVNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE
5 6
GYMJAM
7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
VÝSTAVA HUB V CHOCNI
21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
škola sruby