Přehled cen za stravné od 1. 9. 2019
Kategorie Cena potravin Kč Osobní režie Kč Věcná režie Kč Celkem Kč
MŠ 3-6 let             33,00           14,00            15,00           62,00
MŠ 7 let             35,00           14,00            15,00           64,00
ZŠ I. st             24,00           14,00            15,00           53,00
ZŠ II. st             25,00           14,00            15,00           54,00
Zaměstnanci             29,00           14,00            15,00           58,00
Senioři             29,00           14,00            15,00           58,00
Ostatní cizí             29,00           14,00            15,00           58,00
Celodenní strava dětí MŠ (děti od 3 do 6 let) a starších v MŠ (děti 7 let)
Dopolední přesnídávka Oběd Odpolední svačina Celkem pro děti 3-6 let

Celkem pro

děti 7 let

            7,00 Kč             19,00             7,00            33,00   
            7,00 Kč             21,00             7,00              35,00 
Součástí ceny u dětí v MŠ je celodenní pitný režim.    
Žáci ZŠ - pitný režim 50,- Kč za měsíc.      
Zaměstnanci mají nárok na příspěvek z FKSP dle rozpočtu na aktuální rok.  
Seniorům z obce Sruby, kteří se stravují v rámci hospodářské činnosti ve školní jídelně, přispívá OÚ Sruby částkou 5,- Kč na jeden odebraný oběd (sociální program). Cena za oběd je pro seniora tedy 53,- Kč.

                             

 

    

 

logo.png

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
HEZKÉ PRÁZDNINY
30
HEZKÉ PRÁZDNINY
31
HEZKÉ PRÁZDNINY
1
HEZKÉ PRÁZDNINY
2
HEZKÉ PRÁZDNINY
3
HEZKÉ PRÁZDNINY
4
HEZKÉ PRÁZDNINY
5
HEZKÉ PRÁZDNINY
6
HEZKÉ PRÁZDNINY
7
HEZKÉ PRÁZDNINY
8
HEZKÉ PRÁZDNINY
9
HEZKÉ PRÁZDNINY
10
HEZKÉ PRÁZDNINY
11
HEZKÉ PRÁZDNINY
12
HEZKÉ PRÁZDNINY
13
HEZKÉ PRÁZDNINY
14
HEZKÉ PRÁZDNINY
15
HEZKÉ PRÁZDNINY
16
HEZKÉ PRÁZDNINY
17
HEZKÉ PRÁZDNINY
18
HEZKÉ PRÁZDNINY
19
HEZKÉ PRÁZDNINY
20
HEZKÉ PRÁZDNINY
21
HEZKÉ PRÁZDNINY
22
HEZKÉ PRÁZDNINY
23
HEZKÉ PRÁZDNINY
24
HEZKÉ PRÁZDNINY
25
HEZKÉ PRÁZDNINY
26
HEZKÉ PRÁZDNINY
27
HEZKÉ PRÁZDNINY
28
HEZKÉ PRÁZDNINY
29
HEZKÉ PRÁZDNINY
30
HEZKÉ PRÁZDNINY
31
HEZKÉ PRÁZDNINY
1
HEZKÉ PRÁZDNINY
škola sruby