Informace k zápisu dětí do

mateřské školy

V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády ČR vydává MŠMT opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Zápis bude probíhat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

 Zápis dětí do MŠ ve Srubech bude probíhat v měsíci květnu v termínu od 4. května do 15. května 2020.

 Formuláře si můžete stáhnout z webových stránek školy nebo je získáte v mateřské škole (kdo nemá možnost tisku doma) dne 20. 4. a 21. 4. 2020 v čase od 8.00 do 11.00 hodin.

 

Vyplněné formuláře doručíte následujícími způsoby:

Ø  do datové schránky – wk9ds3s

Ø  emailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze zaslat prostý email)

Ø  poštou, na adresu školy - Integrovaná základní škola a mateřská škola,

Sruby 80, 565 44

Ø  osobním podáním – vhozením do poštovní schránky u hlavního vchodu do školy

 Je jedno, kterou z variant zvolíte, každopádně je důležité, aby dokumenty byly do školy doručeny nejpozději do 15. 5. 2020.

 

Zákonný zástupce zasílá:

Ø  vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Ø  čestné prohlášení, že je dítě řádně očkované

Ø  kopii očkovacího průkazu dítěte

 

Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let.

 V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zasíláte čestné prohlášení, že je dítě řádně očkované a kopii očkovacího průkazu.

 Ředitelka školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem - tedy porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít.

 V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

 Další informace:

Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení.

 Má-li ředitelka školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

 Kdyby bylo cokoli nejasné, můžete volat na telefonní číslo 465486113 nebo napsat na email: skola.sruby@unet.cz

O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Do spisu mohou zákonní zástupci během správního řízení kdykoliv nahlížet. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno (můžete ale požádat o jeho vydání), bude oznámeno:

Ø  zveřejněním seznamu přijatých dětí na přístupném místě ve škole (u vchodových dveří do budovy školy)

Ø  na webových stránkách školy www.obecsruby.cz/skola

 

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

 

Mgr. Jana  Šejnohová, ředitelka školy

Výsledky zápisu dětí do MŠ

Žádost o přijetí dítěte

Čestné prohlášení

Směrnice pro přijímání dětí do MŠ

 

 

 

 

 

 

logo.png

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1
PRÁZDNINOVÉ PŘÁNÍ
2
PRÁZDNINOVÉ PŘÁNÍ
3
PRÁZDNINOVÉ PŘÁNÍ
4
PRÁZDNINOVÉ PŘÁNÍ
5
PRÁZDNINOVÉ PŘÁNÍ
6
PRÁZDNINOVÉ PŘÁNÍ
7
PRÁZDNINOVÉ PŘÁNÍ
8
PRÁZDNINOVÉ PŘÁNÍ
9
PRÁZDNINOVÉ PŘÁNÍ
10
PRÁZDNINOVÉ PŘÁNÍ
11
PRÁZDNINOVÉ PŘÁNÍ
12
PRÁZDNINOVÉ PŘÁNÍ
13
PRÁZDNINOVÉ PŘÁNÍ
14
PRÁZDNINOVÉ PŘÁNÍ
15
PRÁZDNINOVÉ PŘÁNÍ
16
PRÁZDNINOVÉ PŘÁNÍ
17
PRÁZDNINOVÉ PŘÁNÍ
18
PRÁZDNINOVÉ PŘÁNÍ
19
PRÁZDNINOVÉ PŘÁNÍ
20
PRÁZDNINOVÉ PŘÁNÍ
21
PRÁZDNINOVÉ PŘÁNÍ
22
PRÁZDNINOVÉ PŘÁNÍ
23
PRÁZDNINOVÉ PŘÁNÍ
24
PRÁZDNINOVÉ PŘÁNÍ
25
PRÁZDNINOVÉ PŘÁNÍ
26
PRÁZDNINOVÉ PŘÁNÍ
27
PRÁZDNINOVÉ PŘÁNÍ
28
PRÁZDNINOVÉ PŘÁNÍ
29
PRÁZDNINOVÉ PŘÁNÍ
30
PRÁZDNINOVÉ PŘÁNÍ
31
PRÁZDNINOVÉ PŘÁNÍ
1
PRÁZDNINOVÉ PŘÁNÍ
2
PRÁZDNINOVÉ PŘÁNÍ
škola sruby