image
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Sokol

Sokol

50. let srubského fotbalu

Soklol - znak

Fotbalový oddíl Sokola Sruby byl založen v r. 1958 a to jako jedna ze složek již existujícího místního Sokola. Chceme-li se však něco dozvědět o historii srubského fotbalu, nesmíme v žádném případě opomenout historii a vývoj samotného SOKOLa v naší obci. Ten byl založen podle místních dochovaných pramenů již v roce 1912 a to konkretně 14. září uvedeného roku. Z toho vyplývá, že již za 4 roky by se měly v naší obci uskutečnit další velké oslavy a to jubilejního stoletého výročí založení SOKOLa. Činnost tehdejší tělovýchovné organizace se převážně soustřeďovala jen na základní tělesnou výchovu. A že to naši předchůdci mysleli s tělovýchovou skutečně vážně, o tom svědčí to, že již v roce 1926 postavili na tehdejší dobu nádhernou sokolovnu, která byla bohatě vybavena tehdejším moderním gymnastickým nářadím a náčiním. Budova sloužila nejen pro běžné cvičení, ale konaly se v ní i nácviky na historicky velmi proslulé Všesokolské slety a v dobách ještě nedávno minulých se v ní secvičovaly i spartakiády. A o tom, že budova sloužila i  k velmi bohatému kulturnímu životu v obci, ví každý srubák své i z vypravování svých předků.

Ale nyní již k samotnému fotbalu. Ještě v době, kdy ve Srubech neexistoval organizovaný fotbal, bylo v obci vybudováno fotbalové hřiště a to v prostoru, kterému se říká „za dráhou“. Psal se rok 1943 a blížil se konec 2. světové války. Ještě mnoho současných srubských fotbalových internacionálů si na toto hřiště pamatuje, protože si zde zkoušeli svoje sportovní umění. Byl to nejen pěkný plácek na fotbal, ale byla zde i škvárová běžecká dráha, pískové doskočiště a volejbalový kurt. Tou dobou se však nedařilo vytvořit soustavně činný sportovní klub a tak toto na svoji dobu velmi pěkné hřiště sloužilo především mládeži k živelnému sportování a dále k pořádání sportovních a nebo sokolských dnů.

 Bylo však stále více cítit, že fotbal jako velmi prudce se rozvíjející sportovní odvětví je zapotřebí v obci organizačně podchytit a uvést na určitou úroveň. Už jen proto, že kopaná se ve Srubech hrála neustále, ale stále jenom pro zábavu. Byly hrány zápasy s okolními vesnicemi nebo vesnické derby mezi mladými a staršími a určitě se sehrálo i pár zápasů, které někdy ani na hřišti neskončily a konečný výsledek se určoval třeba i pěstmi – to jsou ty tolik proslulé a památné zápasy mezi horeňáky a doleňáky. Zná je snad každý, vždyť se hráli a určitě i stále hrají v každé české a moravské vesničce doposud. Tou dobou však už na Srubech uzrávala myšlenka hrát fotbal závodně. A protože od myšlenky k činům nebylo daleko, došlo v r. 1958 k založení fotbalového oddílu na Srubech a proto můžeme v letošním roce slavit 50. výročí založení organizovaného fotbalu v naší obci.

Snad není náhodou, že to bylo zrovna v roce, kdy se ve Švédsku uskutečnilo mistrovství světa a začala zářit hvězda brazilského Pelého a zhasla hvězda sovětského Strelcova. Srubský fotbalový oddíl se však do soutěže v tomto roce ještě nepřihlásil a takticky sbíral zkušenosti se soupeři jen v přátelských zápasech. Začátky oddílu byly velmi těžké. Mužstvo mělo jen jednu sadu dresů, které byly zelenobílé. Na zápasy jezdilo třeba i s traktorem, jako kabiny mu sloužily tehdy velmi populární tzv. „čínské boudy“, které byly odkoupeny z Chocně. Mnoho skeptiků předpovídalo brzký zánik fotbalového oddílu, který neměl ze začátku důvěru ani u samotného vedení místního SOKOLa. Oddíl však obětavostí svých členů a vírou v lepší podmínky v budoucnu všechny překážky a počáteční obtíže překonal a s přibývající lety dosahoval stále lepších a lepších výsledků.

A nakonec se sluší připomenout, kdo stál u zrodu zakládajícího se mančaftu. Jsou to jména v obci velmi známá a všem jim patří dík za to, co pro fotbal v obci udělali. Prostě byli první a to se nikdy nezapomíná, jako se nikdy nezapomene, že první člověk na Měsíci byl Armstrong.

V zakládajícím mužstvu byli tito hráči:

Držmíšek Mirek
Matoušek Josef
Šejnoha Božetěch
Matoušek František
Zita M.
Navrátil O.
Zachař Jan
Susser
Hájek
Ropek Jindřich
Chmelař
Jeřábek
Nedošínský
Malijovský Jarda – choceňský internacionál – první trenér mančaftu.

Vedoucím mužstva byl pan Votroubek

Poprvé se mužstvo přihlásilo do soutěže v r. 1959. Hrálo v okresním přeboru tehdejšího vysokomýtského okresu a to v systému jaro – podzim. Na nováčka mužstvo odvedlo kvalitní výkon a skončilo v této soutěži na pěkném 3. místě. A potom se již srubský fotbal rozjel se střídavými úspěchy tak, jak to chodí v životě. V roce 1968 se srubský fotbal dočkal další významné události. Svépomocí a za pomoci brigádníků  si vybudoval nové fotbalové hřiště, kterému se říká „za sokolovnou“ i s vhodnými šatnami. Slavnostně bylo otevřeno v květnu utkáním s mužstvem Vraclavi a tak se postupu do okresního přeboru mužstvo dočkalo už na novém hřišti.  Že však jsi jednou dole a podruhé zas nahoře, to platí i ve sportu. Ale sluší se připomenout, že srubský fotbal byl více nahoře  než dole. Svědčí o tom fakt, že od založení oddílu až doposud hrálo mužstvo dospělých střídavě 20 let v I. B třídě a to v letech 1977 – 1979, dále 1982-1994 dále 1999-2000 a nakonec v letech 2003-2004. Nejdéle to tedy bylo v letech 1982 – 1994, t.j, celkem 13 let. V tomto období dosáhlo také nejlepších umístění v soutěži a to v r. 1982 a 1988, kdy skončilo na 4. místě v tabulce.

hřiště

Srubský fotbal se však prezentoval i výchovou talentů, svých vlastních odchovanců, kteří se nakonec uplatnili i ve vyšších fotbalových soutěžích. Nebudu zde vyjmenovávat hráče, kteří se uplatnili ve vyšších soutěžích než je 1. A třída, ale jen na demonstraci uvedu ty, kteří se nakonec uplatnili v 1. a 2. fotbalové lize.

Bezesporu  je v současné době díky své funkci ve Slavii Praha   nejznámější srubský fotbalový odchovanec Miroslav Držmíšek ml., který hrál 1. fotbalovou ligu za tehdejší Benešov. Je to díky mistrovskému titulu Slavie Praha ze sezony 2007 – 2008 první srubský MISTR České republiky v kopané. Dalším srubským odchovancem, který hrál 1. fotbalovou ligu je Milan Zeman, který působil v mužstvu Spartaku Hradec Králové. Dalším odchovancem je Březina Jindřich, který hrával  2. fotbalovou ligu  za  tehdejší Sklostroj Opava a nesmíme zapomenout ani na Matouška Josefa ml., který byl na soupisce v tehdejším fotbalovém oddílu Lázně Bohdaneč v době, kdy toto mužstvo působilo v 1. a 2. fotbalové lize.

Je toho bezesporu ještě mnoho, co by se dalo říci o srubské kopané, o jejím vývoji v uplynulých 50. letech, o lidech okolo ní, o mnoha hodinách úsilovné práce, o nezměrném nadšení a obětování, o mnoha hodinách v rodinách, o které byly okradeny manželky a děti hráčů, funkcionářů apod. Dalo by se toho též mnoho říci i o těch, kteří šířili slávu a čest srubské kopané a bohužel již dnes nemohou toto krásné výročí slavit s námi. Snad se však nyní dívají z fotbalového nebe sem dolů a těší se spolu s námi. Nikdy na ně nesmíme zapomenout a sluší se jim za všechno jejich úsilí dnes znovu srdečně poděkovat. Přátelé nezapomínáme a nezapomeneme !!!   A srubskému fotbalu přejeme do další existence jen všechno dobré.

Sportu zdar a fotbalu zvlášť !!!!!