Obec Sruby pod lesnatou strání, od severu k jihu
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obec > Zahrádkáři

Český zahrádkářský svaz – ZO Sruby

Organizace byla založena v roce 1964 (35 členů). Na první ustavující schůzi byl zvolen výbor ZO ve složení: Bezdíček Stanislav, Glencner Karel ml., Kopecký Ladislav, Jílek Josef., ing. Pecka Radko, Šedina Jiří, Švec Ladislav st. Do funkce předsedy byl zvolen Šedina Jiří. Schůzovou činnost výboru umožnil řídící Základní školy ve Srubech p. Miškovský ve sklepení školy.

Největší počet členů zaznamenala organizace v r. 1969, kdy v ní bylo organizováno 68 členů. Díky pracovitosti a nadšení funkcionářů ZO uskutečnila od r. 1965 do r. 2000 celkem 30 tématických zájezdů, z toho 7 jich bylo do zahraničí. Cílem organizace bylo vybudovat strojní zařízení k výrobě moštů. To se povedlo v r. 1966 v prostorách bytové jednotky p. Bezdíčka Stan., kde se pravidelně moštovalo až do r. 1970.

V r. 1969 se započalo se stavbou nové moštárny v prostranství staré školy. Tato stavba byla ukončena v r. 1972, kdy byla zkolaudována a předána k užívání. Moštárna je vždy v provozu v době sklizně ovoce, tedy v měsících září a říjen.

V zasedací místnosti nově vybudované moštárny se uskutečnilo mnoho společenských akcí - např. výstavy, srazy důchodců, svatby, soukromé oslavy občanů při životních výročích a též i akce, pořádané samotnou Obcí Sruby.

Správcem moštárny byl pověřen přítel Toman Jaroslav ml., Sruby čp. 154, na kterého se lze obrátit v případě požadavku na pronajmutí budovy k uspořádání různých oslav. Organizace srubských zahrádkářů v tomto vždy ráda pomůže!

Budova moštárny se nachází v blízkosti železniční zastávky ČD (cca 2 min.) a je majetkem Základní organizace Českého zahrádkářského svazu ve Srubech.

Šedina Jiří

předseda ZO ČZS Sruby